Posted by on Nov 12, 2014 in Oszczędności | 0 comments

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która powstała w celu ochrony środków zgromadzonych na kontach bankowych. Jak konkretnie fundusz działa? Otóż każdy bank płaci składki na rzecz funduszu. Z tych składek wypłaca się pieniądze ludziom, którzy mieli środki na kontach bankowych w banku, który np. upadł albo stał się niewypłacalny. Dzięki temu ludzie nie tracą swoich środków w takiej sytuacji. Rzecz jasna do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko, jednakże sam fakt, że takie zabezpieczenie istnieje, należy uznać za bardzo pozytywny. Należy jednak dodać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zwraca wszystkich pieniędzy, bez względu na ich wartość. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca jedynie pieniądze do pewnego, ściśle określonego limitu. Jest to spowodowane ograniczoną kwotą zgromadzoną na funduszu, pochodzącą z bankowych składek. Fakt, że kwoty te są zwykle mniejsze niż środki wszystkich klientów danego banku decyduje o tym, że nie jest możliwe wypłacenie wszystkich środków każdego klienta. A zatem pewne ryzyko utraty środków nadal pozostaje.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>